Säkerhet, miljö och kvalitet på din lekplats

Vi är stolta över att kunna erbjuda ett mycket brett sortiment av utelekprodukter av högsta kvalitet och till marknadens bästa pris! Merparten av våra produkter är säkerhetsklassade i enlighet med gällande svensk säkerhetsstandard SS-EN1176/77 samt innehar TÜV-certifikat.

Readymade AB är medlem av SIS/TK 379 och arbetar aktivt med att utveckla svensk säkerhetsstandard SS-en1176:2008 på nationell och europeisk nivå.

Svensk säkerhetsstandard SS-en1176

Vi vänder oss till:

 • Skola och förskola
 • Bostadsrättsföreningar
 • Campingplatser
 • Sportklubbar
 • Privatpersoner

Vi fäster särskilt stor vikt vid säkerhet och vi besvarar gärna Dina frågor på detta område.

 • Behöver du hjälp med att anlägga/projektera en ny lekplats?
 • Är din lekplats i behov av underhåll/besiktning?
 • Är du intresserad av våra utelekprodukter?

Inga problem. Vi hjälper dig! Här är våra 5 kvalitetskriterier:

 • Kvalitet – genomgående hög kvalitet i alla detaljer
 • Funktion – väl anpassade produkter med stort lekvärde
 • Säkerhet – högsta säkerhet i enlighet med säkerhetsstandard SS-en1176
 • Design – möjlighet till flexibla material-, färg- och formval
 • Service – snabb och gratis support vad gäller produktinformation, säkerhetsfrågor m.m.

lekplats säkerhet

För att leva upp till våra kunders höga krav på våra produkter och tjänster så upprättar vi löpande nya mål för vardera av våra 5 kvalitetskriterier. Arbetet dokumenteras och ligger till grund för viktiga affärsområden såsom produktutveckling, leverantörskontakt, kundkontakt, montage, försäljningsvillkor m.m.
Ett tydligt bevis på att vårt kvalitetsarbete fungerar är vår stora kundnöjdhet. I det fall våra kunder har frågor och behöver hjälp så försöker vi möta upp med full kapacitet då vi betraktar kundnöjdhet som det huvudsakliga målet för vårt kvalitetsarbete. Välkommen att kontakta oss för mera information.

Readymade AB arbetar aktivt för att förbättra vår produktion och vår logistik med avseende på miljö. Vi uppnår våra mål bland annat genom att:

 • Inhämta och förmedla ny kunskap om miljövänliga material
 • Förebygga miljöpåverkan från vår verksamhet
 • Föra en dialog med leverantörer, kunder och allmänhet för en ökad miljömedvetenhet
 • Källsortera och återvinna avfall
 • Tillse att produktion och distribution sker enligt gällande miljölagstiftning, föreskrifter och i enlighet med standard
 • Miljökrav ställs på våra leverantörer, transportföretag och samarbetspartners
 • Arbeta strukturerat med definierade miljömål
 • Granska att de miljökrav som vi ställer efterlevs, internt/externt

Lekplats.se drivs av företaget Readymade AB med huvudkontor i Öxabäck, söder om Borås.

För snabbaste support:

Här är exempel på en del av de fina material som används i våra produkter.

Hoppas att du gillar våra produkter! Kontakta oss gärna så berättar vi mera om hur vi kan arbeta tillsammans med dig som kund och hur vi kan hitta fram till den perfekta lösningen för din lekplats!

Alla priser hittar du här: priskataloger online

paketpris lekplats

Se fler paketpriser och erbjudanden?

 

Inga kommentarer tillåtna.