Lekplatssäkerhet – fallutrymme och fallskydd

Hej igen!

Vi får dagligen frågor angående lekplatssäkerhet och därför så är det hög tid att starta upp en tråd som förhoppningsvis kan ge svar på några av de vanligaste frågorna på det här området.

Om du har en fråga så får du gärna posta den nedan, så svarar vi så fort vi bara kan.

En av de vanligaste frågorna vi får har att göra med det fria fallutrymmet och vilka fallunderlag som föreskrivs av säkerhetsstandard SS-EN1176, så här kommer en snabb genomgång.

Fritt fallutrymme

En av de viktigaste säkerhetsaspekterna på en lekplats är att lekredskapen har ett fritt fallutrymme så att barnen kan hoppa, och ibland falla från lekredskapen utan att behöva riskera att slå sig mot andra lekredskap eller mot hårda föremål såsom bord, bänkar, lekplatssarg, stenar m.m.

Fallutrymmet beräknas utifrån en enkel formel där:

Y = fri fallhöjd

X = minimått för islagsytan dvs. det fria fallutrymmet

Om Y är större än 1.5 meter är x = 2/3 av y + 0.5 meter.

Detta innebär att om vi har en lekställning med en plattform på 3 meter så räknar vi ut det fria fallutrymmet genom att dividera 3 med 3 och sedan multiplicera med 2 vilket ger oss summan 2. Till denna summa adderar vi 0,5 och vi får då summan 2.5 meter.

Om vi har en plattform på 2 meter så dividerar vi talet 2 med 3 och multiplicerar sedan med 2 varefter vi adderar 0.5. Summan blir då 1.83 meter.

Om x understiger 1.5 meter så är alltid y = 1.5 meter. Detta framgår tydligt av nedanstående bild där den låga plattformen på 0.6 meter har ett fritt fallutrymme på 1.5 meter.

Lekplatssäkerhet

 

Varmt välkommen att höra av dig till oss!

[/DDET]

Ramper och stegar

Vad gäller ramper, sådana som vi ser på bilden ovan så får dessa ej ha en lutning större än 38 grader. Huruvida ramper upp till 1 meters fallhöjd måste ha ett skyddstäcke eller en barriär framgår dåligt ur säkerhetsstandarden. Vad gäller stegarna upp till plattformarna så anses dessa vara lättillgängliga för barn under 3 år, varför den första steglitsen skall placeras minst 40 cm. över mark för att förhindra de minsta barnen från att anträda plattformar anpassade för barn över 3 år. Mittplattformen på bilden är en sådan plattform då den är utrustad med skyddsräcke istället för barriär.

Vidare så är det bra att känna till att stegpinnarna/steglitsarna ej får kunna vridas runt och att avståndet mellan dem skall vara lika. Vidare så får inte avståndet mellan stegen ligga i intervallet 9-23 cm. vilket är ett viktigt krav för att förhindra att barnens huvud kan fastna.

Observera att ovanstående regelsammanställning inte gör några anspråk på fullständighet. För en samlad överblick hänvisar vi till Säkerhetsstandard SS-EN1176/77 som finns att köpa på SIS förlag.

Fallskyddsunderlag

På den ovanstående bilden så ser vi att avståndet från den näst högsta upp till den högsta plattformen är 1 meter. Detta är det maximala måttet för intilliggande plattformar. Vid högre fallhöjd så kräver säkerhetstandarden att den lägre plattformen ”anordnas med nödvändiga stötdämpande egenskaper”.

Vad gäller den lägsta plattformen på 0.6 meter så är kraven på fallskyddsunderlag lågt ställda. Här fungerar det bra med exempelvis gräs.

För lekredskap med en fallhöjd på över 1 meter så är det viktigt att preparera marken med adekvat fallskydd. Det vanligaste fallskyddsunderlaget är s.k. fallsand vilken har en kornstorlek på 0.2 till 2 mm. Den något större kornstorleken i jämförelse med baksand/sandlådesand gör underlaget mera eftergivligt vid fall. Fallsanden har också en bättre dränerande funktion, vilket blir uppenbart under vintersäsongen där ansamlingar av vatten kan göra sanden mycket hård vid isbildning. Sandens djup bör ligga på minst 300 mm, även om lekplatsstandarden föreskriver ett så litet djup som 200 mm. upp till 2 meters fallhöjd.

Andra exempel på adekvat fallskydd vid högre fallhöjder är bark, träspån, grus, gummiplattor, konstgräs och helgjutet gummi. För exempelvis gummiplattor gäller olika tjocklek för olika fallhöjd. Fallhöjd 1.5 meter motsvaras av en tjocklek på 45 mm. För fallhöjd 3 meter så bör tjockleken på gummit ligga på omkring 100 mm.

Observera att ovanstående regelsammanställning inte gör några anspråk på fullständighet. För en samlad överblick hänvisar vi till Säkerhetsstandard SS-EN1176/77 som finns att köpa på SIS förlag.

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi inom 24H.

Välkommen att kontakta oss
 

cforms contact form by delicious:days

 

Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Vi hoppas att du hittar en bra produkt! För fullständig priskoll så rekommenderar vi en titt i någon av våra ONLINEKATALOGER

 

Lekställning

Lekställningar för alla åldrar och äventyr!

Här till höger ser du vår fina lekställning ”Rebecka”. Den här lekställningen erbjuder många roliga lekmoment med rutschkana, 2 rejäla klätterväggar med utsågade hål i olika storlek, balansbro, brandstång, lekhörna, klätternät, stege med mera.

Våra lekställningar är utförda i mycket tåliga material. Exempel på detta är de bärande stolparna i högkvalitativt limträ och rutschkanans åkdel i rostfritt stål.

Lekställningen ”Rebecka” är anpassad för barn från 3 år och uppåt. Vi har också lekställningar för de allra minsta!

Se gärna vårt stora utbud av lekställningar, klätterställningar, gungställningar, rutschkanor och gungbrädor.

gungstallning
RutschkanaGungbrädaKlätterställningKarusell

Välkommen att bläddra i våra priskataloger – gungställningar, lekställningar, klätternät, sparkcyklar m.m.

 

Inga kommentarer tillåtna.