Informationstavlor

Vid besiktning av lekplatser så framkommer det ofta att det saknas en
hänvisningsskylt som skall vara till hjälp vid ev. olycka på lekplatsen
eller om de som vistas på lekplatsen vill rapportera att någonting har
gått sönder.
För detta ändamål så skall det finnas en skylt på lekplatsen som anger
lekplatsens namn, adress samt telefonnummertill larmcentral och ev.
till fastighetsskötare/markägare.
Vi kan hjälpa dig att ta fram olika typer av skyltar med text för placering
på staket, lyktstolpar eller för nedgjutning/nedgrävning mark.
Grima
21 675 kr

Grima

21 675 kr
Informationstavla
7 400 kr
Stadga II
4 450 kr

Stadga II

4 450 kr
Tablo
6 070 kr

Tablo

6 070 kr
Stadga I
3 550 kr

Stadga I

3 550 kr