MENY
Lekplats logo
Sök 2000+ produkter och kategorier
0

Kundvagn

0

Offert

Del 1: Allmänna säkerhetskrav

Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder

Vanliga fel på lekplatsen

  • Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder

Nr: Typ: Felkod: Anmärkningar/KommentarerÅtgärdsförslag/Information Hänvisningsparagraf SS-EN1176:1-11SS-EN1177:2017
101 Barriär Barriär ska finnas för lättiillgängligt lekredskap med fallhöjd över 600 mm. och svårtillgängligt lekredskap med fallhöjd öer 2000 mm.  1176-1-4.2.4.4
102 Barriär Felaktig höjd på barriär. Ska vara minst 700 mm. uppmätt från plattformens, trappstegets eler rampens yta.  1176-1-4.2.4.4
103 Barriär Felaktigt öppningsmått i barriär. Ska vara max 500 mm. för smala lekelement ex. stegar mm.  1176-1-4.2.4.4
104 Barriär Felaktig öppningsmått på barriär. Får ej vara bredare än öppningen för lekelementet, förutsatt att lekelementets öppning har ett skyddsräcke. 1176-1-4.2.4.4
105 Barriär Felaktig öppningsmått på barriär. Får ej vara bredare än 1200 mm. för lättillgängliga lekelement med skyddsräcke. 1176-1-4.2.4.4
106 Skyddsräcke Felaktig höjd på skyddsräcke. Skall vara placerat på höjd 600 till 850 mm. från plattform. 1176-1-4.2.4.3
107 Skyddsräcke Avsaknad av skyddsräcke. Skall finnas på plattform från fallhöjd 1000 mm till 2000 mm.   1176-1-4.2.4.3
108 Skyddsräcke Felaktig öppningsmått på skyddsräcke. Skall normalt vara max 500 mm. Trappor, ramper och broar kan medge större öppning i skyddsräcke.  1176-1-4.2.4.3
109 Barriär Barriär som uppmuntrar till klättring exempelvis genom horisontellt liggande reglar.  1176-1-4.2.4.4
110 Grepp Krav beträffande fast grepp. Grepp som ska ge stöd åt hela kkroppsvikten ska ha mått 16-45 mm.  1176-1-4.2.4.6
111 Grepp Stöd- och följegrepp ska ha en bredd som ej överstiger 60 mm.   1176-1-4.2.4.7
112 ledstänger Ledstänger vid trappor ska vara placerade 600 till 850 mm. ovanför trappsteget. 1176-1-4.2.4.2
113 Ytbeskaffenhet Redskapets ybeskaffenhet. Exempel på fel är flisning av trä, splittring av exempelvis glasfiber, utskjutande spik/skruv/bultändar, spetsiga och vassa komponenter. Ej avrundade utskjutande hörn, kanter och bult som ej är avrundade med 3 mm. och skjuter ut max 25 cm.   1176-1-4.2.5
114 Rörliga delar Rörliga delar. Risk för kläm- och krosskador. Se vidare under ex. 4.2.7.6. 1176-1-4.2.6
115 V-formade öppningar V-formade öppningar mindre än 60 grader. Se bilaga D/E vad gäller provning.  1176-1-4.2.7.1
116 Farliga huvudmått Ställen där huvud/hals kan fastna. Helt omslutna öppningar. Delvis omslutna eller V-formade öppningar. Skärande alt. rörliga öppningar. Provas i enlighet med D.2.1 md provknopp C/E och sedan D.  1176-1-4.2.7.2 (a)
117 Delvis omslutna öppningar Delvis omslutna öppningar som inte är tillgänglig att utprova enligt D2.2 skall även provas enligt figur D4-D6.  1176-1-4.2.7.2 (b)
118 Farliga huvudmått Eftergivliga delar (ex. linor) får ej överlappa varandra om det kan bildas farliga helt omslutna öppningar.  1176-1-4.2.7.2 (c)
119 Farliga huvudmått Öppningar i ex. hängbroar får ej vara mindre 230 mm. i diameter. Gäller både i belastat och obelastat tillstånd.  1176-1-4.2.7.2 (c)
120 Kläder och hår Ställen där kläder/hår kan fastna. Exempelvis utskutande delar, spindlar/roterande delar. Exempel på redskap är tak på lekstugor, brandsmannastänger, sammanfogade stockar.Utprovas enligt D.3. 1176-1-4.2.7.3
121 Öppningar Ställen där kroppen kan fastna. Detta gäller exempelvis tunnlar, upphängda tunga delar eller delar med oeftergivlig upphängning.  1176-1-4.2.7.4
122 Tunnlar Tunnlar får vara max 10000 mm. långa och efterfölja tabell 1 "Krav för tunnlar" på s. 27.  1176-1-4.2.7.4
123 Fot och ben Ställen är fot eller ben kan fastna. Max 30 mm. bredd på glipor i plattformar/golv. Gäller ej ytor med lutning större än 38 grader. Se figur 13.  1176-1-4.2.7.5
124 Fingerfällor

Ställen där fingrar kan fastna. Detta gäller vid tvingande rörelse samt vid variabla springor (ej kättingar). Även övriga hål över 1000 mm. fallhöjd skall provas enligt figur D.12.

Om den 8 mm. stora fingerstaven passerar skall även den 25 mm. stora fingerstaven passera. Den 8 mm. fingerstaven skall (i rörelse) inte gå att låsa i något läge. Förslutningar av ex. slangar och rör ska ej kunna avlägsnas utan bruk av verktyg. Springor som förändras när redskapet är i rörelse ska i alla lägen ha ett minimimått på 12 mm. 

Obs. sprickor i enstaka trädelar ska inte anses vara ställen där fingrar kan fastna om springan minskar mot mitten av trädelen. 

1176-1-4.2.7.6
125 Tak

Yttertak och andra funktioner inkluderas ej i fri fallhöjd såvida de inte uppmuntras med ex. klättergrepp, handtag och fotstöd, täckvidd för armar/ben, olämplig lutning, olämplig ytstruktur.

Den fria fallhöjden får ej överstiga 3 meter. 

1176-1-4.2.8.1
126 Placering av redskap Vid redskap ämnade för sittande användning med stör rörelse ex. gungor och vissa typer av vippgungor så bör dessa placeras i utkanten av lekområdet.  1176-1-4.2.8.2.1
127 Fritt utrymme

Fritt utrymme. Vid bestämning av det fria utrymmet ska redskapet och användarens rörelser beaktas.

Brandmannastänger skall ha ett fritt utrymme på 350 mm. från stången till angränsande konstruktions ytterdel. Se tabell 3 för hängande, sittande och stående användning. Obs. undantag finnes för vissa lekredskap. Se även figur 19.

1176-1-4.2.8.2.3
128 Islagsyta

Islagsytan räknas ut enligt figur 17.

Såvida inget annat anges sä gäller 1500 mm. fallutrymme. Utrymmet skall sedan utökas vid ex. redskap med tvingande rörelse samt vid högre höjd (<1500 mm) på lekredskapet. I vissa fall kan fallutrymmet minskas ex. vid installation mot vägg eller vid helt inneslutna lekredskap. Se vidare figur 18

1176-1-4.2.8.5
129 Fritt utrymme

Redskap får ej ha kombinerade fria utrymmen sådana att fallutrymmet för 2 angränsande redskapsdelar överlappar varandra.

Obs. detta gäller ej redskapsdelar i grupp. Det fria utrymmet får inte innehålla några hinder som kan vara i vägen för användaren ex. trädgrenar, linor, tvärbalkar mm. 

1176-1-4.2.8.3
130 Fallutrymme

Fallutrymmet skall vara fritt från hinder - ex. stolpar som inte ligger i nivå med intilliggande delar eller exponerade fundament.

Obs. detta gäller ej intilliggande delar med skillnad i fallhjöd på mindre än 600 mm. Delar som bär, rymmer eller hjälper användaren att hålla balansen. Delar av redskapet som har en lutning större än 60 grader. 

1176-1-4.2.8.4
131 Stötdämpande material

Tabell 4 anger exempel på material, dess djup och dess kritiska fallhöjd. 

Gräs/jord <1000 mm. 

Bark med dimension 2-80 mm. och djup 200 (+10)  ≤ 2000 mm. 

Bark med dimension 20-80 mm. och djup 300 (+10)  ≤ 3000 mm. 

Träspån med dimension 5-30 mm. och djup 200 (+10)  ≤ 2000 mm.

Träspån med dimension 5-30 mm. och djup 300 (+10)  ≤ 3000 mm.

Sand och grus med dimension 0.25-8 mm. och djup 200 (+10)  ≤ 2000 mm.

Sand och grus med dimension 0.25-8 mm. och djup 300 (+10)  ≤ 3000 mm.

Andra material och andra djup skall utprovas enligt SSEN-1177. 

1176-1-4.2.8.5.2
132 Lekställning Intilliggande plattformar får ha max fallhöjd 1000 mm.  1176-1-4.2.8.5.4
133 Oförutsedda hinder Oförutsedda hinder i och runt lekredskap som kan orsaka skada på användaren. Figur 20.  1176-1-4.2.8.6
134 Stegar

Stegar ska uppfylla kraven för ställen där huvud/hals kan fastna 4.2.7.2. Stegpinnar skall ej kunna vridas och avstånden mellan dem skall vara lika (dock ej mellan högsta och lägsta stegpinnen samt för repstegar.)

Spikar/skruv får ej användas som enda förbindning av träkomponenter. Bakom stegpinnen skall finnas fritt utrymme om minst 90 mm. mätt från stegpinnens mitt. Stegpinnar skall vara horisontella med avvikelse om högst 3 grader.

Stegarna skall ha stegpinnar och/eller sidostycken eller ledstänger enligt 4.2.4.6 eller 4.2.4.7

1176-1-4.9.1
135 Trappor

Trappor med fallhöjd +600 mm. ska uppfylla kraven i 4.2.4. Skyddsräcken och/eller barriärer ska finnas från första trappsteget.

För trappor till plattformar upp till 1000 mm. kan skyddsträcke ersätta barriär förutsatt att öppningen under skyddsräcket är mindre än 600 mm, mätt från mitten av plansteget.

Barriär av paneltyp med tjocklek under 60 mm. anses uppfylla kraven för stöd- eller följegrepp. Lutningen ska vara konstant. Öppningar enligt 4.2.7.2 (huvud/hals).

Avstånd mellan plansteg ska vara lika.

Horisontell avvikelse får förekomma med max 3 grader.

Stegdjupet ska vara minst 140 mm. Plansteget ska vara minst 110 mm. Trappan ska ha viloplan med samma bredd som trapploppet samt 1000 mm. längd vid trapphöjd över 2000 mm. 

1176-1-4.9.2
136 Ramper Max lutning 38 grader. Krav på jämn stigning. Ramper ska uppfylla kraven i 4.2.4 vad gäller skydd mot fall (skyddsräcken/barriärer). Ramper ska vara plana över sin bredd med avvikelse max 3 grader.Ramper skall vara utrustade med fotstöd/annat stöd för att förbättra fotfästet. 1176-1-4.2.9.3
137 Branta lekelement För branta lekelement på lättillgängliga delar får barriärens öppning vara max 500 mm. Max fallhöjd 2000 mm. Handstöd krävs enligt kraven för stöd- och följegrepp vid >1000 mm. höjd på plattform. 1176-1-4.2.9.4
138 Lättillänglighet Lättillgänglighet kan undvikas genom ramper med start 600 mm. över mark, trappor med start 400 mm. över mark samt stegar med start 400 mm. över mark.  1176-1-4.2.9.5
139 Förbindningar Förbindningar skall vara säkra så att de ej kan lossna av egen kraft. Förbindningar skall ej kunna lösgöras utan verktyg.  1176-1-4.2.10
140 Förslitningsdelar Ska skyddas mot obehöriga ingrepp och kräva minimalt underhåll. Smörjmedel får ej förorena redskapet.  1176-1-4.2.11
141 Linor

Linor mellan 1000 till 2000 mm. ska ha ett inbördes avstånd på minst 600 mm (gäller linor fastsatta i ena änden). Motsvarande gäller 900 mm. mot svängande redskap. Får ej kombineras med gungor (gäller linor fastsatta i ena änden).

För hängande linor med längd 2000 till 4000 mm. fastsatta i ena änden ska avståndet till andra delar av redskapet vara minst 1000 mm. Linorna ska ha diameter 16 till 45 mm. 

1176-1-4.2.12.1
142 Linor Linor fastsatta i båda ändar ska ej kunna forma en ögla tillräckligt stor för provknopp C eller E att passera. Linan ska ha dimension 16-45 mm.  1176-1-4.2.12.2
143 Stållinor Linsträckare ska vara skyddade mot ingrepp samt vara slutna. Linans ände ska sluta vid presslåsets kant.Stållineklämmor bör skyddas på lämpligt sätt eller placeras utanför miniiutrymmet.  1176-1-4.2.12.3
144 Plastlinor Homogena plastlinor eller linor tillverkade av liknande material får ej användas. 1176-4.2.12.5
145 Kättinglänkar Staven 8.6 mm. ska inte kunna föras igenom öppningens minsta tvärsnitt. Obs. vid förbindningar så får fingerstav 8.6 mm. passera om även fingerstav 12 mm. medges passera.  1176-4.2.13
146 Fundament

Stolpskor anses ej vara fundament. 

Fundament ska vara placerade/befinna sig minst 400 mm. under lekytan eller befinna sig 200 mm. under lekytan vid avrundad översida med 45 grader enligt figur 24. Då redskapet helt och hållet täcker fundamentet så får andra djup användas.

Fundament för enstolperedskap ska vara åtkomliga för kontroll. Redskap ska ha märkning för marknivå. 

1176-1-4..2.14
147 Tunga upphängda balkar Minst 400 mm. markhöjd, mätt till undersida av balk. Förändringar i balkens profil ska ha en radie på 50 mm. Rörelsen får ej överstiga 300 mm och balken får ej sträcka sig förbi dess stödstolpar. Avstånd till stödstolpar skall vara max 230 mm. i balkens mest belastade position. 1176-1-4.2.15
148 Studsredskap

Ett litet studsredskap (LS) har hoppduk > 1.44 m2. 

Ett stort studsredskap (SS) har hoppduk <1.44 m2. 

LS kräver 1500 mm. fallutrymme. 

SS kräver 2000 mm. fallutrymme.

Vid förutbestämd riktning krävs 3000 mm. fallutrymme i den riktningen. Maxhöjd för hoppduk är 600 mm. från mark alt. plattform. Denna höjd ska gälla till en punkt 1500 mm. bort från hoppdukens ytterkant. Se figur 26. 

Det fria utrymmet sträcker sig 3,5 meter övanför hoppduken. Lägsta fria markhöjd ska vara minst 100 mm. (under hoppduken). För stora studsmattor gäller 230 mm. markfrigång. Öppningar får ej vara större än 30 mm. uppmätt i den minsta riktningen. 

1176-1-4.2.16.1