Experthjälp

Chat: Experthjälp
031-550 700

Offertförfrågan
Köp direkt

0 kr

0

0

Alla produktkategorier

Guider

Bygg tillsammans med oss! Följ våra guider och lär dig bygga dina egna lekprodukter.

Lekställningen är lekplatsens hjärta och hem. Den fungerar som utsiktstorn och  representerar/symboliserar huset och hemmet i barnens värld.

Lekställningen som konstruktion erbjuder rumskänsla och rumsindelning vilket betyder att det kan finnas golv, trappor, små krypin, balkonger, olika ingångar, fönster och andra husliga ting.

Följ guiden och bygg vår modell "Readymade 1".

"Readymade 1" består av 6 triangelformade plattformar som pekar mot en mittstolpe. 

 • Plattform 1 med 30 cm. höjd.
 • Plattform 2 med 60 cm. höjd.
 • Plattform 3 med 90 cm. höjd.
 • Plattform 4 med 120 cm. höjd.
 • Plattform 5 med 90 cm. höjd.
 • Plattform 6 med 60 cm. höjd.

Till vardera plattform ansluts 1 st. lekaktivitet.

Under plattform 4 - den högsta plattformen där vi rekommenderar en rutschkana - skapas ett krypin med ett bord där barnen kan leka kiosk och kök och baka med sand.

Så hur bygger vi grundkonstruktionen?

Först och främst så behöver du ha 7 stycken kraftiga bärande stolpar. 
Vi arbetar här med träslaget Robinia vilket är ett starkt och hårt träslag som klarar stor belastning och är motståndskraftigt mot röta. Vi har egen import och försäljning av dessa stolpar. Stolparna placeras med grävdjup 60 cm. under mark. Ett alternativ är att använda annan typ av rundträ. 

Stolparnas totala längd skall vara: 

 • Mittstolpe med längd 3.4 meter (stolpe M)
 • 2 st. stolpar med längd 2.7 meter (stolpe 3W & 3E)
 • 2 st. stolpar med längd 2.4 meter (stolpe 2W & 2E)
 • 2 st. stolpe med längd 2.1 meter (stolpe 1W & 1E)

På nedan illustration så framgår det var det skall borras hål i stolparna.
EW betyder east-west och NS betyder nord-syd. Hålen EW och NS ska alltså borras med 90 graders differens på nedan angivna höjder. 

Håldimension 12 mm. för M12 bult. Lämplig borrdimension: 13 mm. 

När de 7 stolparna är uppsågade och färdigborrade så kan vi fokusera på nästa moment som är det bärande regelverket. Lämplig dimension är här 70x70 mm. reglar i lärk alt. impregnerat trä. Vi säljer högkvalitativ sibirisk lärk.  

Som framgår av illustration 1 så skall vi såga upp:

 • 3 stycken 70x70 regel med längd 240 mm. 
 • 7 stycken 70x70 regel med längd 120 mm.

Nästa steg är att förbereda bult och muttrar för att sammanfoga stolparna med reglarna. Du behöver kapa upp 17 stycken M12-bult. Detta gör du enklast med hjälp av vinkelslip med metallkapskiva och inköp av 6 meter M12 gängstång.

 • Med inköp av 6 st.1-meter M12 gängstång kan du kapa upp 18 st. bult med längd cirka 33 cm.
 • Köp även in 40 stycken muttrar i storlek M12 samt 40 st. låsmuttrar i storlek M12 samt 40 st. brickor för M12 bult. 

Montering av reglar och stolpar.

Börja med att placera de 2 tvärgående reglarna "East to West" från stolpe 2W till stolpe 2E med stolpe M på mitten. Dessa reglar skall sitta i höjd 1330 mm och 1660 mm.

Gör ett hål NS exakt på mitten av de 2 reglarna vid 1200 mm. Bulta sedan fast dessa på M-stolpe. Notera att regeln för höjd 1330 mm. skall placeras på sydsidan och regeln för höjd 1630 mm. på nordsidan av M-stolpen. Använd vanlig M12 mutter - som senare ska bytas till M12 låsmutter. 

Nästa steg är att bulta fast de 2 reglarna i stolpe 2W samt stolpe 2E. Även här använder du vanlig M12 mutter.

Det är nu dags att gräva ned stolpe M samt stolpe 2E och 2W. Gräv ned med 60 cm. djup och var noggrann med att loda in de horisontella reglarna med vattenpass. Konstruktionen är stabil och självbärande och det behövs inte gjutas med betong. 

Nästa steg är att bulta fast tvärgående regel nr 3. i stolpe M. Notera att det är svårt att avgöra exakt vilken vinkel som regel 3 skall placeras i. 

Eftersträvansvärt är att skapa ungefär samma storlek på alla de 6 plattformarna. Placera ut stolpe 1E och 3W med cirka 30 graders vinkel mot stolpe M.

Nu när stolpe M samt stolpe 1E, 3W, 2W samt stolpe 2E är på plats så återstår det att placera ut och gräva ned stolpe 1W och 3E. Börja med stolpe 1W och placera regel 4 - en 1200 mm. regel i vinkel in mot regel 3. Det enklaste är att skruva fast denna regel med träskruv i regel 3 - horisontellt. Det går också att använda samma bult som mellan regel 3 och stolpe M, men det kräver en annan vinkel på regel 4. Om ni väljer att använda samma bult så ges det god möjlighet att senare bygga ett lite större lekbord under plattform P120.

Nästa steg är att fästa samman regel 5 och 6 med regel 1. Här rekommenderas att reglarna skruvas fast med ordentlig dimensionerad träskruv, exempelvis 6x100 mm. Var noga med att förborra med 4 mm. borr vid användande av kraftigare träskruv. Att använda försänkare för skruvhuvudet är också att rekommendera. 

Samma steg upprepas för regel 7 och 8 i regel 2. 

Sista steget vad gäller reglarna är att fästa samman regel 9 och 10 med Stolpe M. Detta sker genom bultning enligt skiss. 

Vad gäller golvet på de 6 plattformarna så finns det många olika träslag att välja mellan - även kompositmaterial. Vi använder sibirisk lärk med tjocklek 34 mm. och bredd 145 mm. Den sibiriska lärken är tålig och kan även laseras med gott resultat. På bilden ovan har vi laserat med Trebitt Oljelasyr från Jotun i nyansen Kastanj. De lövformade dekorelementen på stolparna är framsågade med sticksåg ur 2 st. parallella liggande lärkbrädor och täckmålade med grön färg. Bladen skruvas fast vertikalt (uppifrån) med 4 mm. träskruv med längd  100 mm. Det räcker med 2 skruv per blad. 

Vad gäller tekniken för att lägga trallgolv så går det att arbeta på olika sätt. De triangelformade plattformarna och de rundade stolparna innebär en utmaning men 80% av trallen är enkel och snabb att applicera. 

Vår rekommendation för att nå ett riktigt fint resultat är att du börjar med att lägga en trallbräda på cirka 1200 mm. längd utvändigt av stolparna. Här krävs det lite mätteknik. Vi brukar arbeta med ett lite styvare papper och rita ut och klippa fram den ungefärliga formen på papperet. Sedan förs papperet intill rundningen och anpassas mera exakt. Därefter placeras papperet på den bräda som skall sågas ut. Sågning sker med sticksåg. 

De horisontellt liggande handledarna på denna modell (6 stycken) är utförda i Robiniaträ - mindre stockar som klyvts med cirkelsåg. Dessa placeras cirka 65 cm över plattformsnivå för vardera plattform och skruvas fast med rejäla träskruv. Även här är det mycket viktigt att förborra samt arbeta med försänkare för skruvhuvudena. 

 Plattformarna trallbrädor sågas till med sticksåg i ett enkelt vågmönster. 

Öppningar mellan plattformar över 60 cm. höjd får ej vara mellan 9-23 cm. Det kan då finnas risk att barnen blir hängande i dessa öppningar. Dessa öppningar skall därför stängas med en stående bräda. 

En extra bräda kan läggas på regel 3 för att skapa en disk för kiosk etc. 

Vad gäller anslutning mellan stolpe M och plattformar så har vi valt att lägga längsgående brädor mot slutet som sammanbinder de 2 plattformarna på 60 cm. respektive 90 cm. höjd. Vad gäller plattform på 30 cm. höjd så går det att ta hjälp av "Kioskbrädan" för att skapa en bra anslutning till Stolpe M.

Det är alltså endast den högsta plattformen 120 cm. där det behövs lite mera mättteknik samt 2 extra små brädbitar i tvärgående riktning. 

Lekställningen slipas sedan med sliprondell så att det inte finns några stickor eller vassa kanter på träet. 

Exempel på lekmoment / lekaktiviteter för de 6 plattformarna.

Stort lycka till med din installation och välkommen att kontakta oss för frågor gällande inköp av material och tillhörande lekaktiviteter i ovan lista. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi skickar information om kurser, produkterbjudanden och andra nyheter.

Kontakta oss

Vi erbjuder produktrådgivning och beställning via telefon och e-post

031 - 550 700
info@lekplats.se

Certifiering

SIS

Om Lekplats.se

På lekplats.se hittar du ett stort utbud av produkter inom lekplats och park. Våra experter hjälper dig med planering, produkter och ritningar. Vi har produkter från Ledon, Tiptiptap, Sapekor och många fler kvalitetsleverantörer.


© Copyright 2020 | Readymade AB.